Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015

Σύγχρονα επαγγέλματα

Με αφορμή το κείμενο "Η παλιά γειτονιά" από το βιβλίο της Γλώσσας οι μαθητές του Ε1 έγιναν δημοσιογράφοι, ετοίμασαν τις ερωτήσεις τους και πήραν συνεντεύξη από διάφορους επαγγελματίες της πόλης μας. Κατόπιν οι συνεντεύξεις παρουσιάστηκαν στην τάξη και οι μαθητές μπόρεσαν να κατανοήσουν ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά των επαγγελμάτων αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται ένα επάγγελμα από κάποιον.