Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021

ΤΟ 46 ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑΚΙΑ ΤΟΥ


Εγγραφές παιδιών που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015 στην Α’ Τάξη για το Σχ. Έτος 2021-2022

Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο σχολείο από τις 1 έως 19 Μαρτίου 2021 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν συνεννοήσεως.

Τηλέφωνο:2810239434

Email: 46dimher@gmail.com

Στα πλαίσια τήρησης των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, (https://eody.gov.gr/loimoxiapo-to-neo-koronoio-covid-19-odigies-profylaxis-gia-to-koino/ & https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-tichrisi-maskas-apo-to-koino/) παρακαλείσθε να προσέρχεσθε με μάσκα και αν μπορείτε να έχετε εκτυπώσει και συμπληρώσει τα προβλεπόμενα έντυπα (οι σχετικοί σύνδεσμοι περιλαμβάνονται στις πληροφορίες).

Δικαιολογητικά: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη είναι τα εξής:

1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση. Το έντυπο δίνεται από το σχολείο.(ή εδώ)

 

2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

 

3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.) Το έντυπο δίνεται από το σχολείο. (ή εδώ)

 

4. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου

 

5. Υπεύθυνη Δήλωση όπου ο έτερος γονέας/κηδεμόνας συναινεί στην εγγραφή του παιδιού του.

 

6. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η  διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του μαθητή. (παρακαλώ προσοχή)

Στην σχετική εγκύκλιο προβλέπεται ότι:

"Συνιστάται, οι Διευθυντές/τριες των Σχολικών Μονάδων όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5 ΠΔ 79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4559/2018 (Α 142).

………..Αν ο αριθμός των αιτήσεων μαθητών/τριών για εγγραφή στην Α΄ τάξη υπερβαίνει τους 25 μαθητές/τριες ανά τμήμα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α 111), εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην παρ. 4δ του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α25). 

Προκειμένου να μην αδικηθεί κανένα παιδί παρακαλείσθε να αποδεικνύετε με αδιαμφισβήτητο τρόπο την διεύθυνση μόνιμης κατοικίας σας με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

1. Αντίγραφο του Ε1 της φορολογικής δήλωσης, εκτυπωμένο από το TAXISNET, στην 3η σελίδα του οποίου και στον πίνακα 5.1 δηλώνεται η κύρια κατοικία της οικογένειας και  λογαριασμό ΔΕH ή σταθερής τηλεφωνίας τελευταίου τριμήνου.

είτε

2. Μισθωτήριο συμβόλαιο εκτυπωμένο από το TAXINET και λογαριασμό ΔΕH ή σταθερής τηλεφωνίας τελευταίου τριμήνου.

είτε

3. Σε περίπτωση φιλοξενίας ή δωρεάν παραχώρησης, αντίγραφο του Ε1 του γονέα/κηδεμόνα και του Ε1 και του Ε2 του ιδιοκτήτη της κατοικίας.

Τα αδελφάκια μαθητών/τριών που φοιτούν στο σχολείο εγγράφονται χωρίς αποδεικτικά κατοικίας.

 

 

Ακροπόλεως μέχρι Εθνομαρτύρων

Εθνομαρτύρων ζυγά 2-66

Ανθέων ζυγά 10-54

Νεφέλης μονά  μέχρι 35 & ζυγά μέχρι 36

Λάδωνος

Νικολάου Πετράκη

Φαιστού από Ανθέων 54

Ούλωφ Πάλμε από Ενική ζυγά έως 124 και μονά έως 99

Ιγνατίου τα ζυγά

Ίριδας 1-8

Μιχαήλ Μπορνόβα

Πεισάνδρου

Βησσαρίωνος

Τρωίλου μέχρι Ναθανανδρέα

Αφέντη Χριστού

Ναθανανδρέα (από Τρωίλου) ζυγά από 12 και μονά από 11

Ερρίκου Θαλασσινού

Ιωσήφ Φιλαγρή

Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου μέχρι Ξενάκη.