Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 Ευχαριστούμε την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου για την σημαντική παρέμβαση που πραγματοποίησε γύρω από το σχολείο μας.

Η πεζοδρόμηση κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου και οι διαβάσεις πεζών που δημιουργήθηκαν, θα καταστήσουν σαφώς ασφαλέστερη την προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών μας, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα γίνουν σεβαστές από όλους μας.