Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

 Εγγραφές στην Α’ Τάξη Σχ. Έτους 2023-24 παιδιών που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017

Οι αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο σχολείο από 1 έως 20 Μαρτίου 2023 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τηλέφωνο:2810239434

Email46dimher@gmail.com

Δικαιολογητικά: 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.6/15012/Δ1-9/2/2023 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη είναι τα εξής:

1. Αίτηση εγγραφής-Υπεύθυνη Δήλωση. Το έντυπο δίνεται από το σχολείο.εδώ)

2. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η  διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του παιδιού. (παρακαλώ προσοχή)

Στην σχετική εγκύκλιο προβλέπεται ότι:

"Συνιστάται, οι Διευθυντές/τριες των Σχολικών Μονάδων όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5 ΠΔ 79/2017 (Α 109) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4559/2018 (Α 142).

………Αν ο αριθμός των αιτήσεων μαθητών/τριών για εγγραφή στην Α΄ τάξη υπερβαίνει τους 25 μαθητές/τριες ανά τμήμα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α 111), εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στην παρ. 4δ του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α25). 

Προκειμένου να μην αδικηθεί κανένα παιδί παρακαλείσθε να αποδεικνύετε με αδιαμφισβήτητο τρόπο την διεύθυνση μόνιμης κατοικίας σας με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

Α.  Αντίγραφο του Ε1 της φορολογικής δήλωσης, εκτυπωμένο από το TAXISNET, στην 3η σελίδα του οποίου και στον πίνακα 5.1 δηλώνεται η κύρια κατοικία της οικογένειας και  λογαριασμό ΔΕH ή σταθερής τηλεφωνίας τελευταίου τριμήνου.

είτε

Β.  Μισθωτήριο συμβόλαιο εκτυπωμένο από το TAXINET και λογαριασμό ΔΕH ή σταθερής τηλεφωνίας τελευταίου τριμήνου.

είτε

Γ. Σε περίπτωση φιλοξενίας ή δωρεάν παραχώρησης, αντίγραφο του Ε1 του γονέα/κηδεμόνα και του Ε1 και του Ε2 του ιδιοκτήτη της κατοικίας.

Τα αδελφάκια μαθητών/τριών που φοιτούν στο σχολείο εγγράφονται χωρίς αποδεικτικά κατοικίας.

3. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.

4. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.) Το έντυπο δίνεται από το σχολείο. εδώ)

5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου

Για πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε και την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηρακλείου: https://dipeira.gov.gr/site/eggrafi-sto-dimotiko/


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου (μέχρι Ιωάννη Ξενάκη),

Ακροπόλεως (έως διασταύρωση με Εθνομαρτύρων),

Ανθέων (ζυγά 10–54),

Αφέντη Χριστού,

Βησσαρίωνος,

 Εθνομαρτύρων (ζυγά 2–66),

Θαλασσινού Ερρίκου,

Ιγνατίου  (ζυγά),

Ίριδας 1-8,

Λάδωνος,

Μπορνόβα Μιχαήλ,

Ναθανανδρέα (μονά 11-τέλος & ζυγά 12-τέλος),

 Νεφέλης (μονά 1-35 & ζυγά 2-36),

 Ούλωφ Πάλμε (μονά από Εθνική Οδό έως 99 & ζυγά από Εθνική Οδό έως 124),

Πεισάνδρου,

Πετράκη  Νικολάου,

Τρωïλου (μέχρι Ναθανανδρέα),

Φαιστού (από Ανθέων 54),

Φιλαγρή  Ιωσήφ.