Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Αγαπητοί γονείς,
Στοχεύοντας στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, προϋπόθεση της οποίας είναι η δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για όλους τους μαθητές μας, ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Διευθυντής του σχολείου σας υπενθυμίζουν βασικούς κανόνες  οι οποίοι διέπουν την καθημερινή λειτουργία του σχετικά με την προσέλευση και αποχώρηση, όπως αυτοί απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία και την ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.
Α) Προσέλευση μαθητών: 08:00 – 08:15.
Το καθημερινό σχολικό πρόγραμμα αρχίζει με την προσέλευση των μαθητών στο σχολείο κατά το διάστημα 08:00-8:15. Δύο από τους  υπεύθυνους εκπαιδευτικούς εφημερίας υποδέχονται τους μαθητές στην είσοδο του σχολείου και οι γονείς-συνοδοί αποχωρούν.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου της προσέλευσης των μαθητών δεν παρευρίσκεται χωρίς άδεια στο χώρο του σχολείου κανείς εκτός των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
Στις 08:15 με ευθύνη των εφημερευόντων κλείνει η είσοδος και οι μαθητές συγκεντρώνονται κατά τμήματα στον προκαθορισμένο χώρο για την πρωινή προσευχή.
Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 79/2017«Με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και την αποτροπή αναίτιας εισόδου και εξόδου αυτών από τον προαύλιο χώρο του σχολείου, καθώς και της εισόδου ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του, οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του με ευθύνη των Διευθυντών των δημοτικών σχολείων. Κανένα άτομο πλην των εκπαιδευτικών δε μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας,………»
Επισήμανση:  Πριν από τις 08:00,  οπότε και αρχίζει η εφημερία των εκπαιδευτικών και μετά τη λήξη των μαθημάτων, το σχολείο δεν φέρει ευθύνη για τους μαθητές που παραμένουν χωρίς γονική επιτήρηση στο προαύλιο ή έξω από την είσοδο του σχολείου. Το σχολείο οφείλει να ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών για την ώρα λήξης των μαθημάτων οι οποίοι έχουν την  ευθύνη να βρίσκονται στο σχολείο εγκαίρως προκειμένου να παραλαμβάνουν τα παιδιά τους.
Β) Αποχώρηση μαθητών: 13:15 
Προκειμένου να αποσυμφορηθεί η νοτιοδυτική έξοδος του σχολείου, τα παιδιά της Α΄ τάξης θα παραλαμβάνονται από τους γονείς τους στην νοτιοανατολική είσοδο (η νέα πόρτα μπροστά από την προκατασκευασμένη αίθουσα).
 Όλα τα υπόλοιπα τμήματα θα αποχωρούν από την νοτιοδυτική έξοδο του σχολείου.
Οι γονείς που θέλουν να συνεννοηθούν ή να τακτοποιήσουν οφειλές στο κυλικείο παρακαλούνται να εισέρχονται είτε το πρωί μετά την είσοδο των παιδιών στις τάξεις τους (μετά τις 08:25) είτε το μεσημέρι μετά την αποχώρηση των παιδιών (μετά τις  13:25) και πάντως εκτός των διαστημάτων 08:00-08:25 και 13:00-13:25.
Παρακαλούμε όλους τους γονείς να τηρούν τους παραπάνω κανόνες που έχουν θεσπιστεί για την ασφάλεια των παιδιών μας και να μη φέρνουν σε δύσκολη θέση τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Ευελπιστούμε στην κατανόηση και τη συνεργασία σας για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας.