Πέμπτη 9 Μαΐου 2019

Προγραμματισμός Μαΐου-Ιουνίου 2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

 10-5

ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ

15-5

ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΛΟΓΩ  ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

  24-5

ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ

27-5

ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΛΟΓΩ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

31-5

ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

3-6

ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΑΝ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ

6-6

ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

7-6

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

14-6

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ-ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΑ