Κυριακή 22 Μαρτίου 2020

Προτεινόμενες ιστοσελίδες για το μάθημα των Γαλλικών

Ε' ΤΑΞΗ

FRANÇAIS
https://mes-exercices.weebly.com/

(κλικ στο εικονίδιο Ε τάξη / Ενότητα 1 και 2)
je m 'amuse avec le français
OH LÀ LÀ!
https://aphroditekarageorgiou.weebly.com/

(κλικ στο εικονίδιο Ε τάξη και στα παιχνίδια μου / mes jeux)
Γαλλικό Ινστιτούτο
Dessine-moi une histoire

ΣΤ' ΤΑΞΗ

FRANÇAIS
https://mes-exercices.weebly.com/

(κλικ στο εικονίδιο ΣΤ τάξη / Ενότητα 1 και στην Ε τάξη)
je m 'amuse avec le français
OH LÀ LÀ!
https://aphroditekarageorgiou.weebly.com/

(κλικ στο εικονίδιο ΣΤ τάξη και στα παιχνίδια μου / mes jeux)
Γαλλικό Ινστιτούτο
Dessine-moi une histoire