Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023

Παιχνίδι μαθηματικών

Οι μαθητές του Ε3 στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος των Μαθηματικών, βγήκαν στην αυλή και έπαιξαν το παιχνίδι «τοποθετώ τον αριθμό στο σωστό κουτί».

Αναγνωρίσαμε τους αριθμούς και τους τοποθετήσαμε στο σωστό κουτί, αναγνωρίζοντας την αξία θέσης των ψηφίων τους. Τρέξαμε, παίξαμε, γελάσαμε, διασκεδάσαμε μαθαίνοντας με διαφορετικό τρόπο!