Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόγραμμα Πρώτων Ημερών

Τρίτη 15/9/2020
Τα παιδιά των τάξεων Β’, Δ’ και Στ’ έρχονται στο σχολείο κατά το διάστημα 8:00-8:15 (παρακαλούμε ούτε νωρίτερα, ούτε αργότερα) από την πάνω (ανατολική) πόρτα και πάνε κατευθείαν στις τάξεις τους όπου θα βρίσκεται ήδη ο εκπαιδευτικός.
Θα σχολάσουν στις 12:25.
Τα παιδιά των τάξεων Γ’ και Ε’ έρχονται στο σχολείο κατά το διάστημα 8:00-8:15 (παρακαλούμε επίσης ούτε νωρίτερα, ούτε αργότερα) από την κάτω (δυτική) πόρτα και πάνε κατευθείαν στις τάξεις τους όπου θα βρίσκεται ήδη ο εκπαιδευτικός.
Θα σχολάσουν επίσης στις 12:25.
Τα παιδιά της Α’ θα προσέλθουν στις 08:30 από την κάτω (δυτική) πόρτα προκειμένου να τα υποδεχθούν οι δασκάλες τους.
Θα σχολάσουν στις 11:30.

Τετάρτη 16/9/2020
Όλα τα παιδιά θα έρθουν στο σχολείο κανονικά κατά το διάστημα 8:00-8:15. (παρακαλούμε ξανά ούτε νωρίτερα, ούτε αργότερα) από τις πόρτες που έχουμε ήδη συνεννοηθεί.
Τα παιδιά της Α’ τάξης θα σχολάσουν στις 12:25
Τα παιδιά των Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ στις 13:15.
Σχετικά με την έναρξη του Ολοημέρου (θα ξεκινήσει σίγουρα πολύ σύντομα) θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν τις 8:00 στο σχολείο επιτρέπεται να βρίσκονται μόνο τα παιδιά που έχουν εγγραφεί στην Πρωινή Ζώνη.