Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Πρόγραμμα

Αγαπητοί γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 17/9 τα παιδιά όλων των τάξεων θα έρχονται στο σχολείο κατά το διάστημα 8:00-8:15 (προσοχή, ούτε νωρίτερα ούτε αργότερα) και θα σχολάνε στις 13:15.
Οι πόρτες εισόδου και εξόδου θα είναι οι ήδη γνωστές:

Α, Γ, Ε η κάτω (δυτική)

Β, Δ, ΣΤ η πάνω (ανατολική)

Τα παιδιά που έχουν γραφτεί στην Πρωινή Ζώνη μπορούν να έρχονται από τις 7:00.

Για το ολοήμερο θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση ανάλογα με τη στελέχωση του σχολείου.