Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

Ενημέρωση Γονέων σχετικά με τα μέτρα πρόληψης έναντι του SARS-CoV-2

Αγαπητοί γονείς,
Στο ξεκίνημα αυτής της αναμφίβολα ιδιαίτερης σχολικής χρονιάς, αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας με τον μόνο τρόπο που είναι εφικτός, προκειμένου να σας ενημερώσουμε σχετικά με την λειτουργία του σχολείου μας και να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα κάνουμε ότι προβλέπεται από τις υφιστάμενες οδηγίες και ότι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, πάντα με αγάπη, υπευθυνότητα, κατανόηση και ευαισθησία, ώστε να επιτύχουμε στο μέγιστό δυνατό βαθμό αυτό που αποτελεί πάγιο στόχο του σχολείου μας: Ποιοτική ολόπλευρη εκπαίδευση χαρούμενων παιδιών σε ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον.
Οι οδηγίες του, γνωστού σε όλους μας πλέον, ΕΟΔΥ ξεκινούν ως εξής:
«Η συνέχιση της λειτουργίας των σχολείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας –που αναμένεται ότι θα συνεχιστεί κατά τους επόμενους μήνες– είναι εξαιρετικά σημαντική. Η παρουσία των παιδιών στο σχολείο, ιδιαίτερα αυτών που είναι μικρής ηλικίας, είναι απαραίτητη και δεν μπορεί να αντικατασταθεί με την αποκλειστική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική διδασκαλία. Η παρουσία στο σχολείο είναι σημαντική για την εκπαιδευτική διαδικασία, την απόκτηση νέων γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Επιπλέον, οι δημιουργικές σχέσεις με τους συμμαθητές και τους διδάσκοντες, η συμμετοχή στο παιχνίδι και τις αθλητικές δραστηριότητες έχουν μεγάλη σημασία για την κοινωνική και συναισθηματική ολοκλήρωση των παιδιών και των εφήβων, τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Η πλήρης λειτουργία του σχολείου είναι σημαντική και για τους εργαζόμενους γονείς που έτσι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία.
Η ασφαλής λειτουργία των σχολείων έχει θεμελιώδη σημασία, ώστε να προληφθεί κατά το δυνατόν η διασπορά του ιού στον χώρο των σχολείων. Εξαιρετικά σημαντικό είναι επίσης, στη περίπτωση που υπάρξουν κρούσματα σε μια σχολική μονάδα, να περιχαρακωθεί η διασπορά ώστε να μειώσει τον αριθμό δευτερογενών κρουσμάτων ιδιαίτερα σε άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.
Η ασφαλής λειτουργία των σχολείων βασίζεται στη συστηματική εφαρμογή πολλαπλών μέτρων προφύλαξης που λειτουργούν ως σύνολο»:
Ας τα δούμε αναλυτικά και πώς αυτά εφαρμόζονται στο σχολείο μας:

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
Αποφυγή του συνωστισμού και περιορισμός των επαφών μεταξύ παιδιών-γονέων-προσωπικού κατά την προσέλευση και αποχώρηση από το σχολείο
Τα παιδιά των τάξεων Α, Γ, Ε, θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά την δυτική (κάτω) πόρτα.  
Τα παιδιά των τάξεων Β, Δ, ΣΤ αποκλειστικά την ανατολική,  (πάνω) πόρτα.
Όλα τα παιδιά θα πρέπει να έρχονται στο σχολείο κατά το διάστημα 8:00-8:15 και να κατευθύνονται αμέσως στις τάξεις τους όπου θα τους περιμένει ο εκπαιδευτικός.
Πριν τις 8:00 επιτρέπεται να βρίσκονται στο σχολείο μόνο τα παιδιά που παραμένουν στο ολοήμερο και έχουν γραφτεί στην Πρωινή Ζώνη (7:00-8:00).
Τήρηση της μέγιστης δυνατής απόστασης μεταξύ των θέσεων των μαθητών στην τάξη σύμφωνα με τις εκάστοτε χωροταξικές δυνατότητες. Θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων, ώστε να τηρείται η μέγιστη απόσταση μεταξύ των θρανίων των μαθητών δεδομένων των συνθηκών που υπάρχουν.
Γίνεται το καλύτερο δυνατόν δεδομένου του μαθητικού δυναμικού.
Το Εργαστήριο Πληροφορικής μεταφέρθηκε στο Γυμναστήριο.
Το γραφείο των εκπαιδευτικών αξιοποιείται ως αίθουσα διδασκαλίας.
Το τμήμα Ένταξης μεταφέρθηκε σε άλλη πιο ευρύχωρη αίθουσα.
Προσανατολισμός των θρανίων προς την ίδια κατεύθυνση ώστε να μειώνεται η έκθεση των μαθητών σε σταγονίδια από βήχα ή φτάρνισμα
Έχει υλοποιηθεί σε όλες τις αίθουσες.
Η καθολική χρήση της προστατευτικής μάσκας από τους μαθητές το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό των σχολείων, είναι απαραίτητη.
Η μάσκα θα πρέπει να εφαρμόζεται αμέσως με την προσέλευση στο σχολείο. Θα πρέπει, επίσης, να εφαρμόζεται πριν την είσοδο στις αίθουσες διδασκαλίας. Η χρήση της μάσκας είναι επίσης απαραίτητη κατά την ετοιμασία ή/και επιμέλεια φαγητού καθώς και σε όλους τους κλειστούς
χώρους του σχολείου (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, γραφεία διδασκόντων, διοικητικές υπηρεσίες κλπ.). Σε εξωτερικούς χώρους, η εφαρμογή της μάσκας
είναι απαραίτητη όταν υπάρχει συνωστισμός. Η σωστή χρήση της μάσκας είναι πολύ σημαντική. (https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-
maskas-apo-to-koino/ και Παράρτημα II)
Θα εφαρμοστεί απαρέγκλιτα όπως προβλέπεται γιατί:
• Γιατί περιορίζει την έκθεση μας στα σταγονίδια των άλλων που «φιλοξενούν» τον ιό στο φάρυγγα τους και έτσι μπορεί να μας προφυλάξει από το να κολλήσουμε κι εμείς τον ιό.
• Γιατί προστατεύει τους γύρω μας από τον ιό που πιθανόν έχουμε εμείς στο φάρυγγα μας, ακόμη και χωρίς να έχουμε συμπτώματα.
• Γιατί η χρήση μάσκας από όλους μας θα αποτρέψει νέο μεγάλο κύμα πανδημίας και την ανάγκη για τη λήψη αυστηρών περιοριστικών μέτρων στην περιοχή όπου ζούμε.
• Γιατί η μάσκα, η διατήρηση απόστασης από τους άλλους και η υγιεινή των χεριών είναι το χρυσό τρίπτυχο για να συνεχίσουμε ήρεμα τη ζωή μας.
Προσβλέπουμε στην πολύτιμη συνεργασία σας.
Είναι προφανώς σημαντικό να μην δημιουργούμε σύγχυση στα παιδιά μας.
Κάθε παιδί θα πρέπει να κρατάει τουλάχιστον 2 μάσκες. Προτεινόμενη λύση την οποία παρα καλούνται να υιοθετήσουν όλα τα παιδιά είναι η φύλαξη της μάσκας, του φαγητού και του νερού του σε τσαντάκι το οποίο μπορεί να παίρνει μαζί του στο διάλειμμα, στη Γυμναστική στην Πληροφορική  κοκ.
Οι αίθουσες διδασκαλίας να χρησιμοποιούνται όσο είναι δυνατό, αποκλειστικά από συγκεκριμένο τμήμα μαθητών, ώστε να είναι μειωμένες οι πιθανότητες μετάδοσης του ιού μεταξύ τμημάτων. Ενθάρρυνση για διενέργεια του μαθήματος σε εξωτερικό χώρο εάν και όταν αυτό είναι εφικτό
Η μόνη περίπτωση που τα παιδιά θα αλλάζουν αίθουσα είναι στο μάθημα της Πληροφορικής. Κατά την εναλλαγή των τμημάτων εκεί προβλέπεται 15λεπτος αερισμός και απολύμανση επιφανειών, πληκτρολογίων και ποντικιών.
Οι 4 αίθουσες που θα χρησιμοποιούνται από το Ολοήμερο θα αερίζονται και θα καθαρίζονται πριν την εναλλαγή των παιδιών.
Συστηματική αποφυγή ανάμιξης των μαθητών που δεν ανήκουν στο ίδιο τμήμα ή στην ίδια σταθερή ομάδα παιδιών σε όλες τις εκδηλώσεις της σχολικής ζωής, περιλαμβανομένων ιδιαίτερα των διαλειμμάτων και της διδασκαλίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδική διαγράμμιση στο προαύλιο για την οριοθέτηση του «χώρου» κάθε τμήματος ή σταθερής ομάδας παιδιών. Εάν υπάρχει η δυνατότητα, προαυλισμός σε διαφορετικό χρόνο ή/και χώρο.
Το σχολείο χωρίζεται σε 2 ομάδες με διαφορετικό πρόγραμμα διαλειμμάτων χωρίς αυτό να επηρεάζει τα μαθήματα. Σε κάθε διάλειμμα συνεπώς θα βρίσκονται στην αυλή 8 αντί για 16 τμήματα κατανεμημένα σε οριοθετημένους με γραμμές χώρους.
Σε καμία περίπτωση δεν θα «μοιράζονται» παιδιά σε άλλα τμήματα.
Στα πλαίσια του εφικτού θα συγκροτήσουμε σταθερές ομάδες παιδιών που θα κάθονται στο ίδιο θρανίο στην τάξη, στην Πληροφορική, στο Ολοήμερο.
Μέριμνα για την αποφυγή δημιουργίας συνωστισμού στους διαδρόμους του σχολείου και χάραξη (βελάκια) της κατεύθυνσης προς την οποία θα πρέπει να κινούνται οι μαθητές
Οι 2 σκάλες του σχολείου έχουν μονοδρομηθεί.
Τα παιδιά θα βγαίνουν διάλειμμα και θα επιστρέφουν στις αίθουσες συνοδεία του εκπαιδευτικού.
Μέριμνα για την αποφυγή ανάμιξης και αλληλεπίδρασης παιδιών από διαφορετικά τμήματα κατά τη λήψη γεύματος στο σχολείο (π.χ. ολοήμερο σχολείο). Προτείνεται η λήψη των γευμάτων στο θρανίο των παιδιών στην τάξη τους ή και σε άλλο χώρο με την τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων (π.χ. τραπεζαρία, προαύλιο). Προτείνεται η χρήση σκευών μιας χρήσης, αν είναι εφικτό, ή αυστηρά ατομικών σκευών. Ενημέρωση των μαθητών να μη μοιράζονται μεταξύ τους το φαγητό και το νερό τους
Στο Ολοήμερο δημιουργούνται 4 τμήματα υπεύθυνοι για τα οποία θα είναι ισάριθμοι εκπαιδευτικοί. Τα παιδιά θα τρώνε στις αίθουσες και όχι στην "τραπεζαρία" όπως μέχρι πρότινος. Για προφανείς υγειονομικούς λόγους δεν θα είναι δυνατόν να ζεσταίνονται  τα φαγητά ή να φυλάσσονται σε ψυγεία.
Προτείνεται στους γονείς να προμηθευτούν κατάλληλα ισοθερμικά σκεύη τα οποία μπορούν να διατηρήσουν το φαγητό μέχρι την κατανάλωση του στις 13:30 τα οποία τα παιδιά θα έχουν μαζί τους στην τάξη τους. 
Τήρηση απόστασης στη σειρά αναμονής στην τουαλέτα και κατά την είσοδο-έξοδο από την αίθουσα
Έξω από τις τουαλέτες θα υπάρχει εφημερεύων εκπαιδευτικός.
Οι βρύσες των νιπτήρων έχουν αντικατασταθεί με ποδοβαλβίδες (πετάλια) ώστε τα παιδιά να μην τις ακουμπούν ξανά αφού πλυθούν.
Τα παιδιά ΔΕΝ πρέπει να φέρνουν μαζί τους παιχνίδια στο σχολείο (π.χ. μπάλες, κούκλες κλπ.).
Παρακαλείσθε να βοηθήσετε.
Τήρηση της κοινωνικής απόστασης και των κανόνων ατομικής υγιεινής όσο είναι δυνατό κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων.
Μέριμνα για την αποφυγή ανάμιξης παιδιών διαφορετικών τμημάτων σε οργανωμένες ή μη αθλητικές δραστηριότητες. Σχετικά με τις μπάλες και λοιπά όργανα γυμναστικής/αθλοπαιδιών, τα παιδιά κάθε τμήματος πρέπει να παίζουν μόνο μεταξύ τους χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη μπάλα (ή μπάλες), με την έγκριση ή/και επίβλεψη εκπαιδευτικού.
Οι μπάλες πρέπει να πλένονται με σαπούνι/ απορρυπαντικό και νερό και να εφαρμόζεται σ’ αυτές απολυμαντικό στο τέλος κάθε ημέρας (ή και κατά τη διάρκειά της εάν εναλλάσσονται τα τμήματα που παίζουν με αυτές).
Θα εφαρμοστούν από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής του σχολείου μας.
Σύσταση για αποφυγή διοργάνωσης εκπαιδευτικών εκδρομών. Επιλεκτικές επισκέψεις ή περίπατοι μεμονωμένων τμημάτων και με τήρηση όλων των μέτρων κοινωνικής απόστασης και ατομικής υγιεινής, μπορούν να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ύστερα από συνεκτίμηση των τρεχόντων επιδημιολογικών δεδομένων
Τα παιδιά μας ανά τμήμα και όχι ανά τάξη θα πραγματοποιήσουν τις διδακτικές επισκέψεις, που οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντικές, τηρώντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα.
Σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται ένας υπεύθυνος για τη διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19, με τον αναπληρωτή του.
Το σχολείο έχει στελεχωθεί με Σχολικό Νοσηλευτή ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την διαχείριση ύποπτου κρούσματος.
Εάν κάποιο παιδί εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19
Επικοινωνία με την οικογένεια για παραλαβή του παιδιού
• Απομόνωση σε προκαθορισμένο καλά αεριζόμενο χώρο, με επίβλεψη, μακριά από τα υπόλοιπα παιδιά και εφαρμογή απλής χειρουργικής μάσκας
• Εφαρμογή υγιεινής χεριών και αναπνευστικής υγιεινής
• Εξοπλισμός ατομικής προστασίας για το προσωπικό (μάσκα, γάντια, ποδιά αδιάβροχη και οφθαλμική προστασία με γυαλιά ή ασπίδα προσώπου, σε περίπτωση κινδύνου εκτίναξης βιολογικών υγρών/αναπνευστικών εκκρίσεων)
• Επιμελής καθαρισμός του χώρου και εφαρμογή απολυμαντικού σε επιφάνειες μετά την αναχώρηση του παιδιού με χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας.
• Ιατρική αξιολόγηση και σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού, εφόσον το παιδί εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19, θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ 
Εν αναμονή του αποτελέσματος, το παιδί παραμένει σε απομόνωση και κατ’ οίκον νοσηλεία, σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του (https://eody.gov.gr/neos-koronoios-covid-19-odigies-gia-frontida-ypoptoy-kroysmatos-sto-spiti/).
Πρώτο μας μέλημα, η ενημέρωση σας.
Το παιδί θα περιμένει τους γονείς του μαζί με τον Σχολικό Νοσηλευτή σε καλά αεριζόμενο χώρο στο 1ο όροφο του σχολείου.
Εάν υπάρξει ταυτόχρονα και δεύτερο ύποπτο κρούσμα θα περιμένει με τον αναπληρωτή υπεύθυνο covid σε δεύτερο κατάλληλο χώρο του σχολείου. (πρώην τμήμα Ένταξης)
Οι χώροι θα απολυμανθούν από τις 2 νοικοκυρές μας (καθαρίστριες) του σχολείου οι οποίες θα βρίσκονται συνεχώς στο σχολείο και θα έχουν στη διάθεση τους όλα τα απαραίτητα υλικά και εξοπλισμό.
Σύσταση για αποφυγή διοργάνωσης ενδοσχολικών εκδηλώσεων ή συναθροίσεων που συνδέονται με ευρεία προσέλευση γονέων. Εκδηλώσεις (π.χ. εορτές αποφοίτησης) μπορεί να γίνονται μόνο με την παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών, ενδεχομένως κατά τμήματα ή με μέρος των τμημάτων, αναλόγως του διαθέσιμου χώρου ώστε να τηρούνται κοινωνικές αποστάσεις.
Εφαρμογή της εξ αποστάσεως ενημέρωσης και συζήτησης με τους γονείς, η οποία πρέπει να προτιμάται εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι.
Πιστεύουμε ότι οι γονείς μας πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι (αυτονόητο) προκειμένου να οικοδομήσουμε και να διασφαλίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης που θα επιτρέψει την εποικοδομητική συνεργασία μας προς επίτευξη του κοινού μας στόχου:
Το όφελος του παιδιού.
Μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλότητα και να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά δια ζώσης (συμφωνούμε ότι είναι αναντικατάστατη) θα αξιοποιήσουμε κάθε πρόσφορο τρόπο προκειμένου να διατηρήσουμε την επαφή μας.
Και αν πρέπει να τα πούμε από κοντά θα βρούμε τον τρόπο να το κάνουμε με ασφάλεια.
Ωστόσο:
email: 46dimher@gmail.com
Τηλ:  2810239434

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ!!
ΟΛΑ ΘΑ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ!

ΠΡΩΤΑΚΙΑ ΜΑΣ,
ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ!
ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΥΠΕΡΟΧΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΑΣ!!