Σάββατο 27 Απριλίου 2024

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών/τριών στην Α' τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2024-2025