Πέμπτη 11 Απριλίου 2024

Run Greece 2024


Ομάδες μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων του σχολείου μας έλαβαν μέρος στον αγώνα δρόμου Run Greece 2024. Στόχος της δράσης ήταν η χαρά της συμμετοχής, η βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας, η μύηση των μαθητών/τριών στον αθλητισμό και η κοινωνικοποίηση των συμμετεχόντων. Ελπίζουμε πως και στο μέλλον θα έχουμε τη δυνατότητα υλοποίησης τέτοιων δράσεων.