Δευτέρα 22 Απριλίου 2024

Δημιουργία και λειτουργία Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «Διόφαντος» ενεργοποίησε την ειδική διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για την υποβολή αναφορών περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού στη διεύθυνση https://stop-bullying.gov.gr.

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης «gov.gr» και στην σχετική λειτουργικότητα «αναφορά περιστατικού» έχουν δικαίωμα οι γονείς και όσοι/ες έχουν την επιμέλεια ανήλικων μαθητών/τριών που φοιτούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και οι μαθητές/τριες, που φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να υποβάλουν επώνυμα περιστατικά ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.


Ακολουθούν τα σχετικά ΦΕΚ: